KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

1. GENEL TANIM

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) temel hak ve hürriyetlerin korunması ve kişisel verilerin işlenmesi konusunda gerçek ve tüzel kişilerin uyacakları usul ve esasları belirlemektedir. Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan özel nitelikli kişisel veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade etmektedir.

İmge Moda Tekstil Giyim Aksesuar Turizm İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi (“Lefital”) tarafından, Kanun’un 10. Maddesi uyarınca kişisel verilerin elde edildiği sırada, veri sorumlusu sıfatı ile ilgili kişilere karşı aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

 

2. VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz; Altunizade Mahallesi Yetimhane Sk. Sımsek Apt. No: 2/1 Üsküdar/İSTANBUL adresinde merkez adresi bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, 169302-5 ticaret sicil numaralı İmge Moda Tekstil Giyim Aksesuar Turizm İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına dayalı olarak, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA VE İŞLENME AMAÇLARI

 

Lefital; kişisel verileri, doğrudan veri sahiplerinin kendisinden temin edebildiği gibi dolaylı olarak 3.kişilerden ve veri sahibinin kendisinin alenileştirmiş olduğu veriler içerisinden de temin edebilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; Lefital tarafından kişisel verileriniz, https://www.lefital.com/ alan adlı internet sitemiz üzerinden gerçekleştireceğiniz online alışverişlerinizde veya internet sitemizi ziyaretiniz esnasında başta üyelik sözleşmesinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, iletişim faaliyetleri kapsamında tarafınız ile gerekli hallerde iletişime geçilmesi,  mesafeli satış sözleşmesi kapsamında yükümlülüklerin ifası ve tüm bu işleme sebepleri doğrultusunda doğabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesi amacıyla işlenebilmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz; sözlü, fiziksel veya elektronik ortamdan toplanabilmekte ve üyelik işlemleriniz, internet sitemizi ziyaretleriniz veya online alışverişleriniz dolayısıyla işleme faaliyetine tabi tutulabilmektedir.

 

Üyelik esnasında açık rızanız dahilinde paylaşmanız halinde cinsiyet bilgileriniz, ürün ve hizmetlerimiz kapsamında kampanyalar ve önerilerden sizleri faydalandırmak, istatistiki analizler oluşturmak ve ürün geliştirmeleri yapmak amacıyla Şirketimiz tarafından işlenebilecektir. Buna ek olarak, açık rızanız dahilinde, Şirket ile paylaşmış olduğunuz bilgilerinizin yanı sıra takip teknolojileri (çerez, web işaretçileri vb.) kullanmak suretiyle, üçüncü kişilere ait görüntülenen sayfalar, tıklanan bağlantı ve reklamlar gibi davranışların takibiyle elde edilen bilgilerden yararlanılarak oluşturulan profillere dayanılarak yapılan doğrudan pazarlama, çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve konum tabanlı reklamcılık yapma amaçları ile de işlenecek olup detayları https://www.lefital.com/ adresinde bulunan Çerez Politikası’nda yer almaktadır.

 

Bunlarla birlikte sosyal medya platformları üzerinden ürünlere ilişkin bilgi talebinde bulunmanız esnasında paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz veya özel nitelikli kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlar kapsamında işleme faaliyetine tabi tutulabilecektir.

 

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel veriler ve işleme amaçları ile kişisel veri kategorileri aşağıdaki tabloda detaylı şekilde açıklamıştır.

 

KİMLİK VERİSİ

Kimlik Verisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Ad Soyad
 • Cinsiyet
 • Doğum Tarihi

 • Üye / Müşteri Adayı
 • Müşteri

Üyelik sözleşmesi veya mesafeli satış sözleşmesi akdedilmesi, üyelik formunun doldurulması vasıtasıyla kişilerin kendisinden temin edilmektedir.

 •  İlgili Kişi ile Akdedilen Üyelik Sözleşmesi Gereği Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İlgili Kişinin Üyelik Kaydının Gerçekleştirilmesi
 • Cinsiyet ve Doğum Tarihi Verisi Vasıtasıyla Analizlerin Yapılması
 • İlgili Kişi ile Akdedilen Mesafeli Satış Sözleşmesi Uyarınca Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Satın Alınan Ürüne İlişkin Sevk İrsaliyesi Düzenlenmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İlgili Kişinin Üyelik İçin Gereken Asgari Yaşı Sağladığının Doğrulanması
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

213 s. Vergi Usul Kanunu madde 230/3: Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Posta Gönderilerine İlişkin Güvenlik Tedbirleri Usul ve Esasları madde 4/1: Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

İLETİŞİM VERİSİ

İletişim Verisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Adres
 • E-posta Adresi
 • Telefon Numarası
 • Üye
 • Müşteri Adayı
 • Müşteri
 • Ziyaretçi

Üyelik sözleşmesi veya mesafeli satış sözleşmesi akdedilmesi, üyelik formunun doldurulması vasıtasıyla kişilerin kendisinden temin edilmektedir.

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İlgili Kişinin İzni Halinde Elektronik Ticari İleti Gönderilmesi
 • İlgili Kişinin Üye Hesabı Şifresinin Unutması Halinde Yeni Şifrenin İletilmesi
 • Üyelik Hesabının Oluşturulması
 • Satın Alınan Ürüne İlişkin Sevk İrsaliyesi Düzenlenmesi
 • Satın Alınan Ürünün İlgili Kişiye Gönderilebilmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep/Şikayetlerin Takibi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

213 s. Vergi Usul Kanunu madde 230/3: Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Posta Gönderilerine İlişkin Güvenlik Tedbirleri Usul ve Esasları madde 4/1: Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

MÜŞTERİ İŞLEM VERİSİ

Müşteri İşlem Verisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Sipariş Bilgisi
 • Talep Bilgisi
 • Fatura
 • Müşteri

Mesafeli satış sözleşmesinin akdedilmesi, ürün satışı sürecinde havale bildirim formunun doldurulması, iade talep edilmesi vb. faaliyetler vasıtasıyla elde edilmektedir.

 • Satın Alınan Ürünün İlgili Kişiye Gönderilmesi
 • Siparişe Dair Gerekli İşlemlerin Yapılması
 • İlgili Kişinin Taleplerinin Yerine Getirilmesi
 • Fatura Düzenlenmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yerine Getirilmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

İŞLEM GÜVENLİĞİ VERİSİ

İşlem Güvenliği Verisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • IP Adresi Bilgileri
 • İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri
 • Şifre Bilgisi
 • Çerez Kayıtları
 • Sistem ve Uygulama Kullanıcı Hesap Bilgileri (Kullanıcı adları, e-mail hesapları, son login tarihleri IP bilgileri vb.)
 • Üye
 • Müşteri Adayı
 • Müşteri
 • Ziyaretçi

Lefital’e ait https://www.lefital.com/ alan adlı internet sitesini ziyaretleri, üyelik sözleşmesi uyarınca gerçekleştirmiş olduğu üyelik işlemleri vb. faaliyetler vasıtasıyla kişilerin kendisinden elde edilmektedir.

 • Çerez Kayıtları Vasıtasıyla İlgili Kişinin İnternet Sitesindeki Faaliyetlerinin Analiz Edilmesi
 • Kullanıcı Deneyiminin Arttırılması
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yerine Getirilmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

FİNANS VERİSİ

Finans Verisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Hesap Bilgileri
 • Kart Bilgileri
 • Banka Bilgisi
 • Müşteri

 

Mesafeli satış sözleşmesinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, havale bildirim formunun doldurulması, iade talep edilmesi vb. faaliyetler vasıtasıyla kişinin kendisinden elde edilmektedir.

 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

PAZARLAMA VERİSİ

Pazarlama Verisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

 • Alışveriş Geçmişi Bilgileri
 • Çerez Kayıtları
 • Kampanya Çalışması İle Elde Edilen Bilgiler
 • Üye
 • Müşteri Adayı
 • Müşteri
 • Ziyaretçi

 

Mesafeli satış sözleşmesinin akdedilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi, internet sitesinde yer alan bülten alanının doldurulması vb. faaliyetler vasıtasıyla kişinin kendisinden elde edilmektedir.

 • Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İlgili Veriler Aracılığıyla Yapılan Analizler Doğrultusunda İlgili Kişilere Özelleştirilmiş Kampanyaların Sunulması

 

 

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI


Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Lefital tarafından yukarıda sayılan amaçlar kapsamında yönetim kurulu üyelerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir
.

KİMLİK VERİSİ

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 • Tedarikçiler
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Cinsiyet ve Doğum Tarihi Verisi Vasıtasıyla Analizlerin Yapılması
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İlgili Kişinin Üyelik İçin Gereken Asgari Yaşı Sağladığının Doğrulanması
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İLETİŞİM VERİSİ

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri
 • İştirakler ve bağlı ortaklıklar
 • Tedarikçiler
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İlgili Kişinin İzni Halinde Elektronik Ticari İleti Gönderilmesi
 • İlgili Kişinin Üye Hesabı Şifresinin Unutması Halinde Yeni Şifrenin İletilmesi
 • Üyelik Hesabının Oluşturulması
 • Satın Alınan Ürünün İlgili Kişiye Gönderilebilmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep/Şikayetlerin Takibi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

MÜŞTERİ İŞLEM VERİSİ

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 • İştirakler ve bağlı ortaklıklar
 • Tedarikçiler

 • Satın Alınan Ürünün İlgili Kişiye Gönderilmesi
 • Siparişe Dair Gerekli İşlemlerin Yapılması
 • İlgili Kişinin Taleplerinin Yerine Getirilmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yerine Getirilmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

İŞLEM GÜVENLİĞİ VERİSİ

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 • Çerez Kayıtları Vasıtasıyla İlgili Kişinin İnternet Sitesindeki Faaliyetlerinin Analiz Edilmesi
 • Kullanıcı Deneyiminin Arttırılması
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yerine Getirilmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

FİNANS VERİSİ

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

 • Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

 

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Kişisel verileriniz Lefital tarafından e-posta, internet sitesi, açık internet kaynakları, sosyal medya, telefon ve SMS kanallarıyla elektronik ortamda ve elden teslim veya posta kanallarıyla fiziki ortamda toplanabilecektir. Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve/veya korunması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve yukarıda açıklanan hukuki sebeplere ve gerekli olması halinde açık rızanıza dayalı olarak toplanacaktır. 

 

6. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu Altunizade Mahallesi Yetimhane Sk. Sımsek Apt. No: 2/1 Üsküdar/İSTANBUL adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan [email protected]  KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda [email protected]  e-posta adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz.