ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 48’inci ve 84’üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan, 27.11.2014 tarih ve 29188 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği" hükümleri gereğince internet üzerinden gerçekleştirilen mesafeli satışlar için hazırlanan Ön Bilgilendirme Formu aşağıda yer almaktadır.

 

TARAFLAR 

SATICI:


Ünvanı : İmge Moda Tekstil Giyim Aksesuar Turizm İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi (Kısaca SATICI olarak anılacaktır.)
Adresi : 
Altunizade Mahallesi Yetimhane Sk. Sımsek Apt. No: 2/1 Üsküdar/İSTANBUL
Telefon :0216 474 64 44
E-mail:[email protected]


ALICI:

Adı/Soyadı/Ünvanı : ……………. (Kısaca ALICI olarak anılacaktır.)

Adresi: …………………………….
Telefon: ……………………………
E-mail: ……………………………..

 

 

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

SATICI

Unvan

İmge Moda Tekstil Giyim Aksesuar Turizm İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi

Adres

Altunizade Mahallesi Yetimhane Sk. Sımsek Apt. No: 2/1 Üsküdar/İSTANBUL

Telefon

0216 474 64 44

E-Posta

[email protected] 

Mersis No

0474066586300001

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER

VE

SATIŞ FİYATLARI

Ürün Adı ve Kodu

 

Ürün Adedi

 

Birim Fiyatı

 

KDV Bedeli

 

Toplam Satış Bedeli

 

ÖDEME,

TESLİM

VE

İFAYA İLİŞKİN

BİLGİLER

 • Tüketiciler satın almış oldukları ürün bedelini havale yoluyla, kredi kartıyla veya kapıda nakit ödeme seçeneklerinden biri aracılığıyla ödeyebilirler.
 • Teslimat, anlaşmalı kargo şirketlerinden biri aracılığı ile Alıcının sipariş formunda belirttiği adrese elden teslim edilecektir. Siparişin faturası Alıcının sipariş formunda belirttiği adresine kesilecektir.
 • Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya geri iade edilmesinden dolayı giderler ALICI'ya aittir.

CAYMA HAKKINA İLİŞKİN BİLGİLER

 • ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren on dört gün içinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.
 • ALICI, mesafeli sözlşemeyi ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce işbu Ön Bilgilendirme Formu ile SATICI tarafından bilgilendirildiğini peşinen Kabul eder. Cayma hakkının kullanılmasından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir.
 • Cayma bildirimi SATICI’nın işbu Ön Bilgilendirma Formun’nda belirtmiş olduğu adrese veya e-posta adresine yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile yapılabilir.
 • Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 inci maddesi gereğince aşağıda sayılan hallerde cayma hakkı bulunmamaktadır.
 1. ALICI’nın özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda üretilen (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler dahil) mallar;
 2. Kozmetik vb. ile gıda maddeleri gibi niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar,
 3. ALICI tarafından ambalajı açılmış CD, DVD gibi ses veya görüntü kayıtları, yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemeleri,
 4. Fiyatı borsa gibi teşkilatlanmış piyasalarda belirlenen mallar,
 5. Gazete, dergi gibi yayınlar
 6. Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetler, genel olarak elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve ALICI’ya anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar.
 7. ALICI onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış dışında kalan diğer mal-hizmetler.
 • İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standard aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak cayma bildiriminden itibaren 10 gün içerisinde SATICI’ya teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Tüketicinin cayma bildiriminin SATICI'ya yazılı olarak veya sürekli veri taşıcısıyla ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir.
 • ALICI’nın kusurundan kaynaklı olarak malın değerinde azalma meydana gelmesi halinde veya iadenin imkansızlaşması halinda ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Olağan kullanım nedeniyle malın değerinde meydana gelebilecek azalmalar kapsam dışındadır.
 • ALICI, cayma bildiriminden sonra on gün içerisinde Sürat Kargo ile iade etmek istediği ürünü yukarıda yer alan adrese gönderebilecektir. Belirtilen kargo firması dışında yapılan iadelerde kargo bedeli ALICI’ya aittir.

BİLGİLENDİRMENİN GEÇERLİLİĞİ

 • İşbu formda yer alan ürünün ALICI'ya teslim edilmesini takiben Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümlerindeki süreler başlayacak ve sona erecektir.

ŞİKAYET

VE

İTİRAZLAR

 • ALICI talep ve şikayetlerini yukarıda bilgileri yer alan SATICI'nın iletişim bilgilerine iletebilir.
 • ALICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını ayrıca Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde ALICI'nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.
 • 2020 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:
 1. 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri
 2. Büyükşehir statüsünde olan illerde 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirası ile 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
 3. Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
 4. Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirası ile 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, görevlidir.

 

 

İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtilen bilgiler kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmektedir.

 

İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda ALICI tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

 

Tüketicinin işbu Ön Bilgilendirme Formu ile verilen bilgiler dahilinde siparişi onaylaması akabainde ödeme yükümlülüğü doğacak ve satışı gerçekleşecek ürüne ilişkin tüketici ile satıcı arasında Mesafeli Sözleşme akdedilecektir.